Haberler

Tüm muhasebe yazılımlarıyla uyumlu e-Defter

E-defter ile e-dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-faturaya geçmek zorunda olan mükelleflere1 Ocak 2015tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluğu getirildi. E-Deftere geçmek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak 2015 tarihine kadar e-defter başvurusu yapmalı ve 31 Mart 2015 tarihine kadar da ilk e-defterlerini oluşturmalılar. E-Defter uygulaması,maliyetlerinin azaltılması, iş süreçlerinin hızlandırılması, verimliliğin artırılması, vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, kayıtlı ekonominin ve yeşil bilişimin desteklenmesigibi ciddi katkılar sunuyor. GİB tarafından yetkilendirilen TÜRKKEP, tüm muhasebe ve ERP yazılımlarıyla uyumlu platform bağımsız e-defter çözümü sağlıyor.E-dönüşümün öncü kurumu olarak kâğıda dayalı işlemlerden kaynaklanan yüksek maliyetler ile çevresel zararları en aza indiren TÜRKKEP, doğayı koruyarak iş süreçlerinde verimlilik, hız ve kolaylık sunuyor.

1419862352_turkkepgenel-muduruyuksel-samast.jpg

E-Defter uygulaması ile yüzde 90 oranında tasarruf mümkün

E-Defter düzenlemesinin, Vergi Usul ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ile büyük defterin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan mevzuatta belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkân tanıyan, hukuki-teknik düzenlemeler bütünü olduğunu söyleyen TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, “Türkiye’de yeni bir döneminkapıları aralanıyor. Yaklaşık 20 bin şirketi zorunlu olarak kapsayan e-Defter uygulaması, aynı zamanda isteyen defter mükelleflerin geçebileceği önemli bir e-dönüşüm uygulamasıdır. E-Deftere geçmek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak 2015 tarihine kadar e-defter başvurusu yapmalı 31 Mart 2015 tarihine kadar da ilk e-defterlerini oluşturmalılar. E-Defter ile mükellefler artık kâğıt üzerinde defter tutmayacak, notere tasdik ettirmeyecek, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Bu uygulamayla Türkiye ekonomisine 500 milyon TL’lik tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. E-Defter kullanan şirketler,kâğıda dayalı baskı, noter onayı ve saklamamasrafı olmamasındandolayı yüzde 50 ila yüzde 90 arası tasarruf sağlayabilecek.” dedi.

1419862365_e-defter-infografik.jpg

TÜRKKEP tüm e-hizmetleri tek elden sağlayan ilk ve tek güven kurumu

TÜRKKEP’inhızlı, kaliteli, güvenilir, katma değerli hizmetler sağlayıp kayıtlı e-posta, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv,E-Fatura, E-İmza, E-Mutabakat, E-Tebligat ve E-Saklama gibi yasal geçerli hizmetlerin hepsini bir arada,tek elden sunan ülkemizin ilk ve tek güven kurumu olduğuna dikkat çeken Samast,“TÜRKKEP E-Defter çözümü,muhasebe veya ticari paket yazılımları ileuyumlu çalışabilmektedir. Müşterilerimizdefter verisini oluşturduğu muhasebe veya ERP programı ne olursa olsun, yevmiye defteri ile büyük defteriTÜRKKEP E-Defter çözümü veya hizmetimizden yararlanarak kullanabilmektedirler. TÜRKKEP yetkili kurum olarak, e-Defter oluşturma çözümüsağlamanın yanında, oluşturulan e-defterlerin hem Vergi Usul hem de Ticaret Kanunu’na uyumluşekilde mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve geleceğe dönük ihtiyaçlara kolay uyum sağlayabilmesi için, yasal geçerli ve güvenli şekilde elektronik ortamda saklama hizmeti de sağlamaktadır.”açıklamasında bulundu.

Yerinde çözüm de mevcut,buluttan hizmet de…

Tüm muhasebe ve ERP programlarıyla uyumlu bir e-defter çözümü sağlayacak şekilde platform bağımsız yetki aldıklarını ve e-defterde hem yerinde çözüm hem de buluttan hizmet olarak iki alternatif sağladıklarını belirten Samast, müşterilerinee-Defter sistemine geçiş sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü danışmanlığı sağladıklarını vurguladı: “TÜRKKEP E-Defter çözümü, defterlerin oluşturulması aşamasında kayıtlardaki hata ve eksikliklerin bulunmasına, raporlanmasına imkân veren oto kontrol mekanizmalarına sahiptir. Elektronik defterler oluşturulmadan önce muhasebe sisteminden gelen defter verilerinde ön izleme ve kontrol imkânı sağlanmakta, gerekli şema ve şematron kontrolleri yazılım tarafından yapılarak, oluşabilecek hatalar önlenmektedir.Böylece mevzuat ile teknik kriterlere uygun, hatasız e-defter oluşturulmaktadır.”

E-dönüşüm çözümleri ile depolama, enerji ve işçilik maliyetleri azalıyor

Gelişen teknolojiler ve artan nüfus karşısında mümkün olan her alanda çevrenin korunmasının artık bir zorunlulukolduğunu dile getiren Samast, e-dönüşüm çözümlerinin katkılarına da değindi: “Özellikle mobilitenin etkisiylemekândan bağımsız iş yapmak zorunda olduğumuz günümüzde, hayatımızı ciddi şekilde kolaylaştıran e-dönüşüm çözümleri, işlerimizi çok daha düşük maliyetlerle, çok hızlı, daha verimli ve etkin şekilde yapabilmemizi sağlamaktadır.Kamu kurumlarının, kuruluşların, şirketlerin resmi, hukuki, ticari açıdan yasal geçerli, güvenli yazışmaları, belge paylaşımları ve uzun vadeli saklama ile beyan yükümlülükleri bağlamında bakıldığında, KEP, E-İmza, E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv gibi e-dönüşüm çözümile hizmetleri; ülkemize, devletimize, kurumlarımıza, şirketlerimize ve bireylere önemli katma değer sağlamaktadır. Ayrıca bu hizmet ve çözümler; kâğıdı, kartuşu, yazıcıyı, kalemi ortadan kaldırmakta, kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama, enerji ve işçilik maliyetlerinde büyükoranda tasarruf olanağı getirmektedir. E-dönüşümün öncü kurumu TÜRKKEP olarak, yeşil BT’ye katkı sağlıyor, kurumlara ve bireylere verimlilik, hız ve kolaylık sunuyoruz.”

 

Author

AP Yazılım

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir