Haberler

SAP sponsorluğunda Oxford Economics İşgücü 2020 raporunu açıkladı

SAP’nin sponsorluğunda Oxford Economics’in 27 ülkede yürüttüğü global araştırmanın sonuçları 20. İK Zirvesi’nde paylaşıldı.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, geleceğin iş gücünün ihtiyaçlarını, beklentilerini ve iş dünyasına kattığı değerleri öngören araştırmasını yayımladı. SAP sponsorluğunda Oxford Economics tarafından yürütülen global araştırma “İşgücü 2020” (İşgücü 2020) raporuyla kamuoyuna duyuruldu. Raporun lansman toplantısı 11 Şubat’ta 20. İK Zirvesi kapsamında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda tamamlandı.

İşgücü 2020 araştırması, Türkiye dâhil dünya çapında 27 ülkeden 5400’den fazla profesyonel ve üst düzey yöneticiyle yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, kurumların büyük bir kısmı, iş gücüne katılan Y kuşağının ihtiyaçlarını, beklentilerini ve gelişim fırsatlarını değerlendiremiyor. Şirketlerin üçte ikisinin iş gücüne yatırım yapmadığı araştırmada ortaya çıktı. İşgücü 2020 araştırmasına göre kurumlar Y kuşağını yanlış tanıyor ve kurumlarda jenerasyonlar arası liderlik problemi yaşanıyor. Çalışanların en çok korktukları şey yetersiz becerileri ya da gelişen teknolojilere ayak uyduramamaları nedeniyle kariyer mücadelesinde geride kalmak. Günümüzün çalışanları için işe yaramaz görülmek, işten çıkarılmaktan iki kat fazla endişe yaratıyor.

Kurumlar Y kuşağının ihtiyaçlarını anlamıyor

İşgücü 2020 anketine katılan yöneticilerin %51’i iş gücüne büyük bir hızla katılan Y kuşağının iş gücü stratejilerini önemli ölçüde etkilediğini söylüyor. Orta kademe yöneticilerin üçte birinden azı, özellikle üst yöneticilerin Y kuşağını iyi tanımadığını düşünüyor ve bu kuşağının özel istekleri ve ihtiyaçlarına ayrı bir özen göstermek gerektiğini düşünüyor. Y kuşağı eski nesle göre daha profesyonel. Y kuşağı profesyonellerin %41’i yüksek maaşı kurumsal sadakat için öncelikli görürken, eski nesilde bu oran %38 civarında.

Y kuşağı için kariyerde en önemli belirleyici ücret. Y kuşağından olmayanlar maaşlarını %60 oranında öncelikli görüyor ve %28 oranında dünyada olumlu fark yaratmayı önemsiyor. Y kuşağı ise kazandıkları ücreti %71 oranında  öncelikli görüyor ve %18 oranında dünyada olumlu bir fark ve deger oluşturmayı önemsiyor. Üç Y kuşağı mensubundan biri için iş ve yaşam dengesi, kariyer seçiminde çok önemli.

Araştırma, kurumlarda doğan liderlik uçurumuna da dikkat çekiyor. Yalnızca %33 oranında yönetici, liderlerinin çok çeşitli bir işgücünü yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor. %66 oranında çalışan ise liderlerinin kendilerini başarıya ulaştırabileceğini düşünmüyor. Büyüyen pazarlar için genişleme planlarının doğru liderliğe sahip olmadıkları sürece sınırlı kalacağı konusunda hemfikir olan yöneticilerin oranı ise %39.

İşgücü 2020 kapsamında ankete katılan çalışanların yarıdan azı şirketlerinin ihtiyaç duydukları teknolojileri onlara sunmadığını söylüyor. Üçte birinden azı ise kendilerine sunulan iş teknolojisinden memnun. Yöneticiler en önemli çalışan vasfı olarak eğitimi gösterirken sadece %23 bir yan hak olarak profesyonel gelişim imkanları ve şirket içi eğitimler sunuyor. Eğitim fırsatlarının takip edilmesine yönelik şirket içi teşvikler de çok yaygın değil. Yöneticilerin %31’i önemli becerilere sahip bir kişi kurumdan ayrıldığında, ilgili pozisyonu organizasyon içinden terfiyle doldurduğunu söylüyor. Buna karşın %50’den az yönetici, kurumunu yetenek yönetiminde başarılı ve etkin buluyor.

Türkiye’de Y kuşağının ağırlığı giderek artıyor

İşgücü 2020 araştırmasında Türkiye’den kurumlar da yer aldı. Türk kurumların yöneticileri ve çalışanları arasında ortaya çıkan sonuçlara göre çalışanların %61’i Y kuşağının temsilcileri. Toplam iş gücünün %40’ı ise yaşı ilerlemekte olan çalışanlardan oluşuyor. Yöneticilerin %38’i, kurumun gerektirdiği temel yetenekleri karşılayan çalışan bulmanın zor olduğunu söylüyor. Türk firmaların %78’i mevsimlik ya da danışman sıfatlı süreli sözleşmeli çalışanlara istihdam sağlıyor. Giriş seviye işler için yöneticilerin %54’ü yeni mezunları ya da genç çalışanları tercih ettiğini söylüyor. Türkiye’deki üst yöneticilerin %61’ine göre iş gücüne katılan Y kuşağı, kurumların insan kaynakları stratejisinin dönüşümüne kaynaklık ediyor.

Y kuşağının iş gücünde artan ağırlığına karşılık profesyonel memnuniyet düşüşte. Türkiye’deki çalışanların sadece %41’i işlerinden memnun olduklarını söylüyor. Çalışanların %46’sı hızlı öğrenme yeteneğinin işveren için tercih sebebi olduğunu ifade ediyor. %41 geçmiş kariyer ve başarıların %41 de üniversite eğitiminin işe alımlarda ön planda olduğunu düşünüyor. Türkiye’deki yöneticilerin %70’i şirket içi eğitim ve profesyonel gelişim fırsatları sunduklarına inanıyor. Fakat çalışanların sadece %36’sı profesyonel gelişim araçlarından faydalandıklarını itiraf ediyor. Çalışanların %39’u, şirketlerinin yüksek öğrenim ve profesyonel eğitimler için teşvik sağladığını söylüyor. İşgücü 2020 araştırmasının global sonuçlarına göre çalışanların yaklaşık %80’i, son beş yıl içinde profesyonel gelişim için hiçbir eğitim almadığını söylüyor.

Türk yöneticiler Y kuşağını anlamıyor

Türk yöneticilerin Y kuşağının ne düşündüğü hakkında bilgisi araştırmaya göre gelişmiş ülkeler seviyesinde değil.  Türkiye’deki yöneticilerin %31’i Y kuşağının, yöneticilerin yeterliliği açısından hüsrana uğradıklarını düşünüyor. Ancak Y kuşağının yalnızca %2’si bu görüşe sahip. Yöneticilerin %52’si Y kuşağının eğitim ve gelişim eksikliği nedeniyle işlerinden ayrılmak istediğini düşünüyor. Buna karşın Y kuşağı mensuplarının sadece  %10’u bu sebeple işlerini terk etmeyi düşünüyor.

Y kuşağı kariyer gelişimi için şirket içi eğitimler istiyor

Teknoloji becerilerine (örn. analitikler, bulut) yönelik ihtiyaç artacak ancak çalışanların %18’i üç yıl içinde bulut konusunda uzman olmayı bekliyor, %50’si bu tarihe kadar analitikler konusunda uzman olmayı bekliyor. Türk yöneticilerin %70’i şirketlerinin kapsamlı düzeyde tamamlayıcı eğitim programı sunarak yeni beceriler geliştirilmesini sağladıklarını belirtiyor. Ancak çalışanların yalnızca %36’sı şirketlerinin gelişmelerine ve iş performanslarını artırmalarına yönelik doğru araçları sağladığını söylüyor. Çalışanların %39’u şirketlerinin kendilerini kariyer gelişimi için sürekli öğrenim ve eğitim konularında desteklediğini belirtiyor.

SAP’den profesyonel gelişim için SuccessFactors Learning

Yetenek uçurumunu kapatmaya yardımcı olmak üzere SAP, şirketlerin sürekli öğrenme kültürü oluşturmasına yardımcı olacak çözümlerini de İşgücü 2020 araştırmasına paralel olarak lanse etti. Coursera, lynda.com, OpenHPI ve Udacity iş birliği içerisinde sunulan SuccessFactors Learning, SAP tarafından tüm sektörlerin kullanımına sunuldu.

SAP’nin profesyonel eğitim stratejisinin önemli bir parçası olan uygulama kurumların istedikleri zaman ve şekilde kurum içi eğitim sunmalarına yardımcı oluyor. SuccessFactors Learning, SAP Öğrenme Merkezi sitesinde hizmet sunuyor. 45 binin üzerinde üyesi bulunan SAP Öğrenme Merkezi, gerçek zamanlı bellek içi platformu SAP HANA, bulut ve mobilite gibi inovasyonlar başta olmak üzere 4000’in üzerinde eğitim içeriğine erişim sunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kişilerin SAP bilgi birikimine erişimini önemli ölçüde artırmaya yönelik uygulamada 80’den fazla derse ücretsiz erişilebiliyor. SAP Öğrenme Merkezinin öğrencilere yönelik versiyonu ise bilgi teknolojilerinde yetenek uçurumunun kapanması için üniversite öğrencilerini SAP sertifikasyon sınavlarına ve SAP kariyer rotasına hazırlayacak bilgilerle donatıyor.

SuccessFactors çözümleri ve profesyonel eğitim uygulamaları hakkında bilgiye www.successfactors.com adresinden erişilebiliyor.

SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç, lansman sunumunda şunları söyledi:

1424354686_saphrdirektoruhandegenc.jpg

“SAP global olarak Oxford Economics ile İşgücü 2020 ortak araştırmasında iş dünyasının büyük bir değişimden geçtiğini ortaya koydu. Geleceğin işgücünün daha önce hiç olmadığı kadar çeşitli olacağını araştırmada görüyoruz. Bir arada çalışan beş farklı nesil, farklı becerilere, deneyimlere, alışkanlıklara ve motivasyonlara sahip. Dünyada ve Türkiye’de çalışanların ve yöneticilerin işgücü geliştirmede Y kuşağının kurumsal liderlik ve yetenek boşlukları hakkındaki düşüncelerine ışık tutuyor. Liderlik uçurumu ise en çok dikkat çeken bulgular arasında. Çalışanların %34’ü şirketlerindeki liderliğin, şirketi başarıya taşıyacak özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Yetenek boşluğunu gidermek için şirket içi eğitimlerin önemi Oxford Economics araştırmasında öne çıkıyor. Yöneticilerin %70’i şirketlerinin eğitim programı sunarak çalışanların geliştirilmesini sağladıklarını belirtiyor. Uzakta beliren yetenek krizi ise organizasyonların geleceğinde önemli bir belirleyici olacak. Bir işin en önemli niteliği rekabetçi maaşa dönüşmüş durumda. Yeteneğe yatırım için Y kuşağını doğru anlamak ve değişen liderlik tanımını kucaklamak gerekiyor.

Author

AP Yazılım

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir