Haberler

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen “Dijital Çağda Genişbant İnternet Yatırımları” isimli kapalı oturuma konuşmacı olarak katılarak, Avrupalı parlamenterler, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve telekomünikasyon sekt

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen “Dijital Çağda Genişbant İnternet Yatırımları” isimli kapalı oturuma konuşmacı olarak katılarak, Avrupalı parlamenterler, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve telekomünikasyon sektörü yöneticilerine Türkiye’nin genişbant internet deneyimlerini aktardı.

Aslan, ayrıca Financial Times ile Avrupa Telekomünikasyon Ağ Operatörleri Birliği (ETNO) tarafından düzenlenen FT-ETNO Zirvesine katılarak dijital dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi.

CEO’lar değerlendirmeler sonucunda yayınladıkları ortak bir bildiri ile Avrupa telekomünikasyon sektörünün geleceğine yönelik görüşlerini açıkladılar: KPN, Deutsche Telekom, Orange, Proximus, PT, Telecom Italia, TeliaSonera, Telenor, Telefonica, Telekom Austria ile Türk Telekom Grup CEO’sunun imzalarının yer aldığı bildiride “Dijital dünyaya uyum sağlanabilmesi için regülasyon ve politikaların yeni bir bakış açısıyla güncellenmesi gerektiği ” mesajı verildi.

Genişbant internet, dijital toplum için zorunluluk

Avrupa Parlamentosu üyesi Parlamenter Michal Boni ev sahipliğinde 13 Ekim 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Dijital Çağda Genişbant Yatırımları” isimli kapalı oturuma Türkiye’den tek isim olarak katılan Türk Telekom Grup CEO’su Rami Aslan, Avrupalı parlamenterler, Avrupa Komisyonu temsilcileri ve telekomünikasyon sektörünün önde gelen yöneticilerine Türk Telekom Grubu’nun küresel vizyonunu ve genişbant internet stratejilerini aktardı.

Oturumda Türkiye’de genişbant internetin dijital yaşamdaki önemine değinen Aslan, “İnternet ve internet teknolojileri, dijital toplumun ve ekonomik gelişimin lokomotifi haline geliyor. Biz bu gerçeği öngörerek özellikle altyapı yatırımlarına odaklandık. Türkiye’de hem sabit hem de mobil altyapıya son on yılda yaklaşık 20 milyar TL yatırım yaptık. Avrupa’nın mevcut genişbant penetrasyon seviyelerine gelmesi 15-20 yıl almıştı, yatırımlarımız sayesinde Türkiye, 10 yılda Avrupa penetrasyon oranını yakalamayı başardı” dedi. Türkiye’de BTK’nın, fiber altyapının yaygınlaşması için attığı önemli adımlardan bahseden Aslan, bu adımlar sonucunda ülkede eve ve binaya kadar fiber rakamlarının pek çok Avrupa ülkesinden ileride olduğunu vurguladı.

Regülasyon politikalarının yeni bir bakış açısıyla ele alınması Türkiye’nin dijital geleceği için önem taşıyor

Telekomünikasyon sektörünün ekonomik büyümedeki önemine de değinen Rami Aslan, sektörün potansiyelini yakalayabilmesi ve ekonomiye hedeflenen katkıyı sağlayabilmesi için sektörde yatırımların teşvikine dayalı bir regülasyon çerçevesinin yaratılmasının önemini vurguladı. Regülasyonların dijital çağın ihtiyaçlarına çözüm sunması gerektiğini söyleyen Aslan; “Türkiye’nin genişbant internet alanında öncü ülkeler arasında yer alabilmesi için kamu, özel sektör ve sektördeki diğer oyuncuların sektörün temel problemlerini, yapıcı bir diyalog ortamında değerlendirmesi faydalı olacaktır. Yatırımların sürdürülebilirliği ve tüketici refahının sağlanması açısından bu konu oldukça önem taşıyor” dedi.

ETNO CEO’larından düzenleyici kurumlar ve karar vericilere çağrı

Türk Telekom Grubu’nun da içinde yer aldığı 11 ETNO Yönetim Kurulu üyesi, FT ETNO Zirvesi’nde gerçekleştirilen toplantılardan sonra ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride; Avrupa telekomünikasyon sektörünün 2020 yılına kadar 86 milyar Euro değerinde yatırım yapmayı hedeflediği ancak regülasyon çerçevesinde reform yapılmazsa Dijital Gündem ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırım açığının 106 milyar dolar civarında seyretmeye devam edeceği ifade edildi. Karar vericiler ve düzenleyici kurumlara seslenen bildiri şöyle devam etti: “Telekomünikasyon sektörü ile ilgili gelişmeler sadece sektörümüzü değil ekonominin genelini ilgilendirmektedir. Sektörün gelişimi için sektöre yönelik politika ve düzenlemelerin dijital dünya ile uyumlu olarak yeni bir bakış açısıyla güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz.” Bildiride mevcut regülasyonlarla istenilen yatırım seviyelerine ulaşılamadığı belirtildi. Daha basit, teknoloji bağımsız ve pazar odaklı bir regülasyon çerçevesi hazırlanması çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda özellikle toptan erişim regülasyonlarının değişmesinin ve şebekelere erişimin ticari koşullarla sağlanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca sektördeki tüm oyunculara benzer kuralların uygulanması, daha fazla spektrumun mobile tahsisi ve işletmecilerin farklı iş modelleri geliştirmesine olanak sağlayacak şebeke yönetimi kapasitelerinin desteklenmesi de öneriler arasında yer aldı.

“Ülkelerin gelişimine giden yol, fiber otobanlardan geçiyor”

CEO ortak bildirisi ile ortaya konan önerilerin önemine dikkat çeken Rami Aslan; “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bol şeritli bilgi otobanları hayati önem taşıyor, bunun için özel şirketlerin devletle el ele vermesi gerekiyor.” dedi. Aslan; “Genişbant internet bağlantıları dijital topluma giden yolun temel taşlarını oluşturuyor. Biz Türkiye’de bu gelişimin sağlanması için konu henüz sektörün gündeminde dahi değilken ülkeyi saracak fiber altyapımızı kurgulamaya başladık. 81 ilimizi 202 bin km’lik fiber ağ ile donattık. Bugün Türkiye’de fiber hizmet alabilen abonelerimizin oranı Avrupa ortalamasının üzerinde yer alıyor. Fiber altyapımızla Türkiye’deki toplam hanelerin yarısından fazlasını fiber kapsama alanına alarak 11 milyondan fazla haneye ulaştık. Bu oranın artması için operatörlerin yanı sıra, düzenleyici kurumlar ve pazardaki diğer oyunculara da büyük görev düşüyor. Yatırımların artarak devam etmesi için, ETNO üyelerinin de ifade ettiği gibi, dijital dünya ile uyumlu yeni politika anlayışları oluşturulmasını bizler de önemsiyoruz.” dedi.

Author

AP Yazılım

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir